Privacybeleid


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Door de AVG krijgt u meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Uw privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. 

Meer over de privacy en de AVG kunt u vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens:  

https://https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving