Aanmelden


Om u zelf of uw kind aan te melden bij Maatwerk Psychologie kunt u een mail sturen naar info@maatwerkpsychologie.com met het verzoek om contact met u op te nemen voor een intake. Na aanmelding zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen, telefonisch contact met u worden opgenomen en zal de verdere aanmeld procedure worden toegelicht. In verband met de nieuwe Privacy-wetgeving verzoek ik u geen inhoudelijke gegevens door te geven.

In het eerste contact worden kort de klachten geïnventariseerd en zal een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. Wat en hoe lang de behandeling/begeleiding zal worden, is soms in één gesprek duidelijk, soms zijn daar meerdere gesprekken voor nodig. Wat leidend is, is dat we het er samen over eens zijn wat de aanpak gaat worden. 

Maatwerk Psychologie biedt generalistische basis-GGZ (relatief kortdurende behandeltrajecten, enkelvoudige problematiek) en gespecialiseerde-GGZ (langduriger behandeling, complexe problematiek). In overleg met u en de verwijzer bepalen we welk behandeltraject van toepassing is. 

Tijdens het eerste gesprek ontvang ik graag het ingevulde inschrijfformulier (wordt u toegezonden) en de verwijsbrief van de huisarts dan wel specialist. Tevens vraag ik u tijdens het eerste gesprek een geldige legitimatie mee te nemen van uzelf en/of  uw kind.