Afspraken


Naast afspraken tijdens werkdagen is er ook de mogelijkheid om in de avonduren of weekenden een afspraak te maken.


Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren af worden gezegd. Dit kan per telefoon (06-18147317), sms, what's app of e-mail naar: info@maatwerkpsychologie.com

Indien niet tijdig van tevoren wordt afgezegd, zal ik helaas kosten in rekening moeten brengen van 50 euro. Deze kosten worden niet door de gemeente vergoed.


Als er onverhoopt sprake is van een crisis en ik niet beschikbaar ben, kunt u zich wenden tot uw verwijzer, huisarts of buiten kantooruren tot de dokterspost.

Tevens vraag ik u tijdens het eerste gesprek een geldige legitimatie mee te nemen van uzelf of uw kind.

Bekijk ook: