Werkwijze


Als integratief psychotherapeut heb ik ervaring met verschillende therapievormen, waarbij ik een op maat behandeling kan aanbieden. Te denken valt aan inzichtgevende gesprekstherapie, gedragstherapie, non-verbale therapie, speltherapie, gezinsgesprekken, ouderbegeleiding, traumabehandeling (EMDR) en speltherapie.

Na verwijzing door uw huisarts, kinderarts of door de gemeente volgt een intake. Deze intake is de start van de behandeling. Aan de hand van de intake maken we afspraken over de verdere behandeling en eventueel de duur.

Afhankelijk van de problematiek volgen er op de intake een aantal gesprekken die meer zicht zullen geven op de problematiek en de vervolgstappen. Indien noodzakelijk zal ik kunnen doorverwijzen. 

Samen met u zal ik een behandelplan opstellen om zo gezamenlijk te komen tot een tevreden eindresultaat.

Na vaststellen van het behandelplan zal de verwijzer/huisarts een kopie hiervan krijgen evenals een eindverslag van de behandeling. Dit uiteraard alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven.

Bekijk ook: