Privacy


Privacy:

Als psychotherapeut heb ik beroepsgeheim. Dat betekent dat ik niet zonder toestemming van ouders (kinderen onder de 12 jaar), of ouders en jongere (tussen de 12 en 16 jaar) of soms ook alleen de jongere/volwassene zelf (boven de 16 jaar) mag overleggen met derden. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Er wordt een elektronisch dossier bijgehouden op een beveiligde computer. U hebt recht op inzage in het dossier, u kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen.

Klachten:

Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over mijn behandeling, nodig ik u uit dit eerst met mij te bespreken zodat we samen tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Mocht dit toch niet lukken, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Door de AVG krijgt u meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Uw privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. U kunt hier het privacybeleid van Maatwerk Psychologie vinden.

Bekijk ook: