Kosten


Maatwerk Psychologie heeft een contract voor kinderen/jongeren tot 18 jaar met de gemeentes Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Voorschoten, Zoetermeer, Wassenaar, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Als u ingeschreven staat in een van deze gemeenten en een geldige verwijzing heeft van een huisarts, medisch specialist (incl. AGB code) of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dan worden de kosten voor de behandeling vergoed en geldt geen eigen bijdrage.

Indien u niet in bovengenoemde gemeenten woonachtig bent (zo ook voor de gemeente Waalwijk en omgeving) of de behandeling van uw zoon of dochter zelf wilt betalen, zal er een kostenoverzicht worden opgenomen in de behandelovereenkomst. Het tarief valt altijd binnen de door de NZA voorgeschreven tarieven. Voor de gemeente Waalwijk en omgeving zijn een aantal samenwerkingen van kracht waardoor u de zorg vergoed kunt krijgen. Neem hierover contact met mij op. 

Coaching en supervisie voor volwassenen zal zelf bekostigd dienen te worden, we zullen daar bij aanvang afspraken over maken.